Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin gry
#1
.: REGULAMIN GRY SPACE ELITE :. 

.: Definicje :. 

Gra - Gra Space Elite 
Właściciele Gry – Gra i wszystkie prawa autorskie do umieszczonych w niej elementów graficznych, dźwiękowych i programistycznych należą do Grzegorza Ligenzy oraz Sławomira Meredyka. 
S.E.T. - Space Elite Team 
Gracz – osoba korzystająca z Gry 
IRC – Internet Relay Chat używany w Grze dla celów komunikacji między graczami, osadzony na serwerze właściciela Gry 
Konto Platinium – dodatkowe funkcjonalności Gry 
Push – umyślne i celowe przekazanie lub pozostawienie dowolnych zasobów Gracza w celu ich zaboru .: ZASADY OGӓLNE :. 

1. Koszty 
Korzystanie z Gry jest bezpłatne. Wszystkie koszty finansowane są z umów reklamowych i sponsorskich oraz przez dobrowolne wpłaty Graczy (konto Platinium). Właściciel Gry może dowolnie decydować o sposobie umieszczania i wyświetlania reklam. 

2. Zawartość 
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną oraz następstwa związane z wyświetlanymi reklamami na stronach Gry. Za wiadomości przesyłane w ramach udostępnionych funkcjonalności Gry, umieszczane na Forum Gry oraz serwerze IRC Gry, a także wszystkie inne opisy nie będące integralną częścią kodu Gry odpowiedzialni są ich autorzy. Zawartość niezgodna z polskim i unijnym ustawodawstwem (np. wulgarna, dyskryminująca, obrażająca, anarchistyczna oraz politycznie niepoprawna w jakiejkolwiek formie) będzie prowadziła do kary regulaminowej usunięcia konta, a w przypadku ciężkiego naruszenia w/w przepisów do wszczęcia postępowania karnego. 
Właściciel i SET mają pełne prawo do kontroli treści przesyłanych z wykorzystaniem Gry, Forum i IRC. 

3. Odpowiedzialność 
Właściciel Gry nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania z Gry. Nie będą rozpatrywane żadne roszczenia wynikające z utraconych jakichkolwiek korzyści, zarówno przez korzystanie z Gry, będące następstwem korzystania z Gry lub przyczyn niezależnych od Właściciela (np. awaria serwera, łącza, atak internetowy na serwer Gry). 

4. Poufność 
Dane podawane przez Gracza (np. adres e-mail) są chronione przez zabezpieczenia serwera i nie podlegają żadnemu bezpośredniemu obrotowi marketingowemu poza Grą. Informacje uzyskane przez oprogramowanie serwera (np. adres IP, rodzaj przeglądarki) są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla zapewnienia identyfikacji konta Gracza w procesie korzystania z Gry i nie są udostępniane żadnej instytucji, chyba, że prawo stanowi inaczej (np. podejrzenie popełnienia przestępstwa).


5. Transfer 
Wykorzystywanie oprogramowania i urządzeń mogących powodować niezamierzony internetowy transfer danych lub wpływać na przebieg gry jest zabronione. W szczególności dotyczy to automatycznych i półautomatycznych programów i urządzeń wykorzystywanych w celu: 
prób włamań na serwer; 
pobierania danych z bazy danych lub pamięci operacyjnej i dyskowej komputera Gracza wykorzystywanej przez przeglądarkę przy korzystaniu z Gry; 
generujących i/lub wysyłających do Graczy informacje związane z Grą omijając jej mechanizmy. 

Wykorzystywanie w/w programów i urządzeń prowadzi do nieodwołalnego wykluczenia z Gry oraz blokady lub usunięcia konta. 
Właściciel Gry, w przypadku wystąpienia szkód materialnych (np. przerwa w działaniu serwera) spowodowanych przez wykorzystywanie w/w programów i urządzeń, zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania co najmniej w wysokości poniesionych szkód plus wynikających z nich kosztów sądowych i manipulacyjnych oraz innych przewidzianych przez polskie ustawodawstwo. 


.: KONTO GRACZA :. 


1. Zasady komunikacji 

Gracz wykorzystujący oficjalne kanały komunikacyjne Gry (system wiadomości, forum, IRC) jest zobowiązany do zachowania właściwego poziomu wypowiedzi umożliwiającego wzajemne zrozumienie. 
Wkroczenie w sferę prywatną innego Gracza, a w szczególności groźby, pogróżki, szantaż oraz niecenzuralne słownictwo w stosunku do innego Gracza jest zabronione. 
Nieprzyzwoite i niewłaściwe zachowanie w stosunku do innego Gracza (np.: obrażanie, oczernianie, oskarżanie, pomawianie) w Grze (system wiadomości, forum, IRC) jest zabronione. 
Przesyłanie wiadomości w Grze jest dozwolone przy zachowaniu zasady uszanowania odmiennego zdania i prywatności. Wysyłanie i generowanie niechcianych wiadomości (np. reklama sojuszu, bezcelowe wysyłanie sond szpiegowskich) jest zabronione. 
Wykorzystywanie nazw, znaków i skrótów będących elementami gry, symboli i zwrotów wulgarnych, skrajnie prawicowych lub lewicowych, ekstremistycznych czy seksistowskich w nazewnictwie planet czy konta Gracza jest niedozwolone. 

2. Porzucenie i rezygnacja z konta 
Jeżeli Gracz chce porzucić lub zrezygnować ze swojego konta, musi użyć do tego celu stosownej funkcji w mechanizmie Gry. Pozostawienie planet, surowców lub floty jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako Push. 

3. Przekazywanie kont 
Przekazywanie kont jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku całkowitej rezygnacji z dalszego korzystania z Gry. W celu przekazania konta Gracz informuje o tym fakcie SET i, po uzyskaniu zgody, może przekazać go innej osobie, która nie jest Graczem i nie zrezygnowała z innego konta Gry. 
Nowy właściciel konta dokonuje zmiany adresu e-mail i nazwy gracza a następnie informuje SET o przejęciu konta. Gracz przekazujący konto traci wszelkie prawa do konta i nie może go otrzymać z powrotem w żadnym przypadku. 
Konto może zostać przekazane jeden raz na sześć miesięcy. 


4. Kupno/Sprzedaż Kont/Surowców 
Konta w Grze, surowce i flota nie podlegają obrotowi towarowemu i finansowemu. Zabrania się sprzedaży i zakupu kont, surowców i statków w dowolnej postaci handlowej. Gracz zamierzający je sprzedać lub kupić będzie wykluczony z Gry. 


5. Posiadanie wielu kont / Dzielenie kont (gra na jednym adresie IP) 
Korzystanie z Gry z więcej niż jednego konta jest zabronione. 
Z konta Gry może korzystać tylko osoba, która je zarejestrowała bądź zostało jej konto przekazane. 
Wszelkie kontakty handlowe, militarne i transfery surowców pomiędzy Graczami, którzy korzystali z tego samego adresu IP powodują blokadę w ramach mechanizmu Gry. Blokada może zostać zdjęta najwcześniej po 10 dniach od momentu zaprzestania gry na jednym adresie IP. 
Gracz ma obowiązek poinformować SET o korzystaniu z Gry przez większą liczbę Graczy z tego samego adresu IP. W przypadku niezgłoszenia tego faktu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje polegające na zablokowaniu możliwości korzystania z Gry na określony okres czasu przez wszystkie konta korzystającego z tego samego adresu IP. .: POZOSTAŁE :. 


1. Programy / Skrypty / Narzędzia 
Do korzystania z Gry muszą być wykorzystywane przeglądarki pracujące w trybie tekstowym lub graficznym. 
Nie zezwala się na korzystanie z mechanizmów transferu internetowego składujących elementy Gry (strony lub ich fragmenty) na nośnikach elektronicznych w celu ich przeglądu poza mechanizmem Gry. Wykorzystywanie programów i skryptów oraz urządzeń składujących elementy Gry w celu ich późniejszego odtwarzania/podglądu w trybie offline (bez podłączenia) prowadzi do zablokowania konta. 
Dozwolone jest wykorzystywanie przez Gracza programów i skryptów, które przetwarzają informacje wprowadzone techniką ręczną oraz nie ingerują i nie korzystają z oprogramowania systemowego Sewera Gry (np. bazy danych z własnoręcznie zapisanymi informacjami, arkusze kalkulacyjne). 
Wykorzystywanie programów blokujących wyświetlanie reklam opłaconych w ramach sponsoringu jest zabronione. 


2. Push / Handel / Skarbiec 
Umyślne i celowe pozostawienie planet, surowców lub floty w celu ich zniszczenia lub zaboru przez innego Gracza jest zabronione i uznawane jako Push. 
Handel jest dozwolony wyłącznie za pośrednictwem Stacji Handlowej po kursach ograniczanych i określanych przez system Gry. 
Przekazywanie surowców ze Skarbca Sojuszu tylko dla jednego Gracza lub części graczy sojuszu z pominięciem pozostałych jest zabronione i będzie traktowane jako Push. Należy zachować proporcjonalność w ilości i wielkości przekazywanych surowców w stosunku do wszystkich członków sojuszu. 
W przypadku, gdy Gracz utraci więcej niż 50% stanu floty mobilnej (statki), może wnioskować o przekazanie ze Skarbca Sojuszu większej liczby surowców niż to wynika z mechanizmów Gry. Jeżeli następuje taka potrzeba należy skontaktować się z SET, który może zwiększyć maksymalny limit przekazania surowców dla Gracza. 


3. Błędy Gry 
Właściciel dołożył wszelkich starań, aby system Gry pracował w sposób stabilny i bezpieczny. Brak funkcjonalności lub ich błędne działanie nie może być podstawą jakiegokolwiek roszczenia ze strony Gracza w stosunku do Właściciela. 
Wykorzystywanie luk i błędów w systemie Gry jest zabronione i skutkuje blokadą konta Gracza, który w jakikolwiek sposób je wykorzystuje. 
W przypadku znalezienia luki lub błędu umożliwiającego nieautoryzowany dostęp lub naruszenie zasad integralności systemu Gry Gracz ma obowiązek poinformować o tym fakcie SET. Konto Gracza, który nie dokona tego obowiązku i będzie w dowolny sposób rozpropagowywał informację o błędzie zostanie zablokowane. 4. Regulamin 
Regulamin jest opublikowany na stronie głównej serwera Gry oraz na Forum. 
Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Gry. 
O zmianie Regulaminu każdy Gracz zostanie powiadomiony za pośrednictwem systemu wiadomości Gry. 

Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Regulamin forum Optimus 0 3.058 25-12-2014, 17:16
Ostatni post: Optimus

Skocz do: