Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przestawianie planet / Move the planet
#1
Aby można było przestawić planetę w inne miejsce na galaktyce muszą być spełnione warunki:

1. planeta musi mieć postawiony Generator Planetarny 
2. na planecie nie może odbywać się budowa budynku 
3. stocznia planety nie może produkować statków i obrony 
4. na planecie nie może być żadnego statku 
5. nie może lecieć żadna flota: 
a. własna niezależnie od kierunku 
b. obca gdzie czas dolotu jest mniejszy niż 5 minut 
6. Stacja Handlowa planety musi być pusta 
7. Transformer planety nie może przetwarzać jednostek 
8. miejsce docelowe musi być wolne 
9. planeta nie może być planetą główną 
10. gracz musi posiadać minimum 5 planet 

Maksymalna ilość planet w locie wynosi 6 pod warunkiem, że minimum 4 nie jest w ruchu, czyli mając 7 planet można przestawić jednocześnie 3 planety. 

Koszt przestawienia planety: 
- w układzie: 10.121.012 Deuteru 
- poza układ: odległość * 10.121.012 Deuteru 

W czasie przestawiania planety nie wydobywają się żadne surowce. 

Po przestawieniu planety Generator Planetarny jest niszczony. 

-------------------------------------------------- 


That it is possible to move the planet in different place on galaxy have to be realized conditions: 
1. On the planet must be put Planetary Generator 
2. On the planet can't be construction any building 
3. Shipyard on this planet can't produce ships and defence 
4. On the planet can't be any ship 
5. For and from planet can't fly any fleet (own and strange) 
6. Trade Station of planet must be empty 
7. Transformer of planet can't transform units 
8. Target place must be free 
9. Planet can't be main planet 
10. Player must to have minimum 5 planets 

The maximum number of planets in flight brings out 6 but minimum 4 doesn't be move, so having 7 planets can move 3 planet at the same time. 

The cost of move of planet: 
- in system: 10.121.012 Deuterium 
- apart from system: distance * 10.121.012 Deuterium 

In time moving planet don't come out any materials. 

After move planet Planetary Generator be destroyed. 


Poprawki dzieki Luca1

Odpowiedz


Skocz do: