Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Drakkar-Galaktyczna Stacja Bojowa/Drakkar-Galactic War Base
#1
Znalazłem stare opisy dotyczące Drakkar'a które może nie w pełni aktualne to jednak pomogą przybliżyć zasady jego działania.


Drakkar - Galaktyczna Stacja Bojowa to ogromny obiekt kosmiczny zbudowany przy udziale myśli ludzkiej i wyrafinowanych środków technicznych. Jej wielkość pozwala na przenoszenie w dowolne miejsce galaktyki dowolnej ilości floty bojowej oraz surowca. Niszczycielska siła oraz wysoki stopień wyszkolenia umożliwiają przeprowadzenie idealnego ataku na wrogie planety. Posiadanie Galaktycznej Stacji Bojowej jest chlubą każdej cywilizacji... 


Gracz może posiadać maksymalnie 2 Galaktyczne Stacje Bojowe. 

Zalety: 
- przelot w dowolne miejsce galaktyki (w zakresie widzialności) 
- zwiększa pole widzenia 
- można budować budynki: Centrala, Zakłady Produkcyjne, Stocznia, Stacja Radiolokacyjna, Teleporter (także w czasie lotu) 
- przenosi okręty 
- przenosi surowce 
- zbiera samodzielnie złom z sąsiadujących bezpośrednio obok planet 
- flota startująca na atak otrzymuje dodatkowo do wyboru wparcie dodatkowe wysokości 10%: 
a. większą prędkość 
b. większą siłę obrony 
c. większą siłę ataku 
d. większe doświadczenie 

Wady: 
- przy obronie przed atakiem ulega uszkodzeniom 
- przy uszkodzeniach większych niż 20% spada prędkość przelotu 
- przy uszkodzeniach większych niż 50% startująca flota nie otrzymuje wsparcia dodatkowego 
- przy uszkodzeniach większych niż 70% ulega dezintegracji 
- stacjonowanie przy obcej planecie zużywa Deuter (gdy brak jest własnej planety w układzie) 

Wymagania dodatkowe: 
Minerały nabywane na Intergalaktycznej Giełdzie Towarowej są niezbędne do: 
- budowy GSB 
- każdej operacji dającej wsparcie dodatkowe dla startującej floty 
- naprawy


Ilość minerałów ka¿dego rodzaju potrzebna do wsparcia dodatkowego startującej floty:
- większa prędkość: 5 
- większa siła ognia: 8 
- większa siła osłon: 2 
- większe doświadczenie: 10 

Naprawa: 
- jest zależna od stopnia uszkodzenia 
- wymaga surowców i minerałów w ilościach proporcjonalnych w stosunku do stopnia uszkodzenia i kosztów budowy 
- wykonywana jest tylko na zlecenie gracza 

Budowa: 
Aby wybudować Drakkar'a oprócz wymaganych surowców i minerałów wymagane jest wolne miejsce przy planecie, która podejmuje zadanie budowy. Miejsce to jest blokowane przez stoczniowców i nie można go skolonizować. 

Drakkar - Galaktic War Station is a huge galaxy object created with modern scientific thought and sophisticated tecnology resources. Capacity of GWS allows you to carry over every amount of fleet or resources with every avaible point in galaxy. Destroyable strength and very experienced crew allows you to perform ideal attack on enemy fleets. Possesing of Galaktic War Station is glory every civilization. 

Advantages: 
-ability to fly in any place in galaxy (if you can see that place) 
-makes bigger your map view 
-ability to build Hedquarter, Production Plant, Shipyard, Radiolocation Station, Teleporter (also when its flying) 
-moving ships, resources 
-collecting debris from planets near drakkar 
-fleet, which is flying from Drakkar gives: 
a. your fleet gather 10% speed 
b. your fleet gather 10% defence 
c. your fleet gather 10% battle strength 
d. your fleet gather exp. 

Disadvantages: 
-When it is defending it can breakdown 
-When damage is bigger then 20% speed is falling 
-When damage is bigger then 50% fleet didnt get support 
-When damage is bigger than 70% your Drakkar is destroyed(damaged) 
-When Drakkar is in system where you don't have your own planet, it'll use deuter 

More specification: 
Minerals from Stock Market are necessary to: 
-build Drakkar 
-Every operation which gives support for fleet 
-Reparation 

Amount of Minerals from every kind to supporting fleet: 
-greater speed: 5 
-greater battle strength: 8 
-greater defence: 2 
-greater exp: 10 

Repair: 
-is up for damage scale 
-needs minerals and resources in amount depends from damage scale 
-is only on player permission 

Building: 
To build Drakkar you need minerals, resources and free space near your planet, in which you want to buid it. This place is blocked by shipyard and noone is able to kolonize it. 

thanks to bridgeburner for comments

Odpowiedz


Skocz do: